Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εθνική Έκθεση για την παραγωγή τυριού. Η περίπτωση της Θεσσαλίας.

Μεταξύ των πολλών διαφορετικών τρόπων βελτίωσης της καθημερινής ζωής, όπως την ξέρουμε, η χρηματοδότηση για έρευνα, κάθε είδους έρευνα, είναι ασφαλώς μία από τις πιο αποτελεσματικές για την επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού.Τα χρηματικά ποσά που αξιοποιούνται κάθε χρόνο για τη διεξαγωγή έρευνας σε πλήθος τομέων που χρίζουν βελτίωσης και εξέλιξης, έχουν σίγουρα δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή βάση για πολλά από τα σημαντικότερα επιστημονικά έργα παγκοσμίως.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση δίνεται αποκλειστικά σε ότι σχετίζεται με την επιστημονική έρευνα. Υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα γύρω μας τα οποία λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μεριμνά για τη χρηματοδότηση τους, με σκοπό ασφαλώς να επέλθει μια αλλαγή στον αντίστοιχο τομέα. Το έργο «IFCHEESE» είναι ένα από αυτά!

Στο πλαίσιο του έργου “IFCHEESE”, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, διεξήχθη εθνική έκθεση παραγωγής τυροκομίας στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Το “IFCHEESE – του οποίου το αγγλικό ακρωνύμιο αντιστοιχεί στην Καινοτόμο Εστίαση στο Φυσικό, Βουνίσιο, Αρωματισμένο με Βότανα Τυρί

Σχετικό Άρθρο:  Pop-up καταστήματα: η πρώτη έκδοση του ηλεκτρονικού μαθήματος
Προστατεύοντας τις Παραδοσιακές Μεθόδους Παραγωγής” στοχεύει να επικεντρωθεί στα προβλήματα των ιδιοκτητών τοπικών επιχειρήσεων που παράγουν τυρί με παραδοσιακές μεθόδους. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην έρευνα, τη μελέτη και την καταγραφή / τεκμηρίωση του μοναδικού αγνού τυριού με φυτική γεύση, διατηρώντας τις παραδοσιακές τεχνικές και δημιουργώντας ευκαιρίες εισοδήματος για τις νέες γυναίκες, ώστε να μειωθεί το ποσοστό μετανάστευσης και να μεταφερθούν οι παραδοσιακές γνώσεις στην επόμενη γενιά.

Οι δημόσιες αρχές δεν γνωρίζουν τα προβλήματα και τις συνθήκες του παραδοσιακού γαλακτοκομικού τομέα, αν και υπάρχει τεράστια ζήτηση και ανάγκη για τα προϊόντα. Οι μεγάλες γαλακτοκομικές εταιρείες και εγκαταστάσεις λειτουργούν σε πλήρη εμπορική κλίμακα, αλλά οι μικρότεροι παραγωγοί τυριού δεν μπορούν να εισέλθουν στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα τοπικά προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για τοπική κατανάλωση και παρέχονται μόνο σε γείτονες και τοπικούς τουρίστες.

Η έκθεση αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:

  • Βοσκότοποι και αρωματικά φυτά στη Θεσσαλία
  • Κύρια βοσκοτόπια στην περιοχή της Θεσσαλίας
  • Βιοποικιλότητα των ζώων
  • Βουνίσια, αρωματισμένα με βότανα Τυριά
  • Παραγωγή: Φέτας, Ανθότυρου, Γαλοτυριού και Κασεριού
Σχετικό Άρθρο:  Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου “LIVERUR – Living Lab research concept in Rural Areas”.

Η καινοτομία της έκθεσης εντοπίζεται στο ότι παρουσιάζει έναν οδηγό παραγωγής τυριού βήμα προς βήμα στον οποίο τα τοπικά τυριά, όπως προαναφέρθηκε, συνδυάζονται με τοπικά βότανα που φύονται μόνο στα βουνά της Θεσσαλίας.

Διαβάστε τα πάντα για την ελληνική τυροκομική παραγωγή εδώ!

Εθνική Έκθεση για την παραγωγή τυριού. Η περίπτωση της Θεσσαλίας.

Related Posts