Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝΑΝΕΠ αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για το Crowd Funding

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την εκπαίδευση όσων ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την δική τους crowd funding καμπάνια.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ “CRUCIAL CROWDFUNDING” θα αναπτυχθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (e-learning platform)  η οποία θα καλύπτει θέματα και πτυχές του crowd funding και, ταυτόχρονα,  θα αναπτυχθεί σχετικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας.

 Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου, στην πόλη Mullingar της Ιρλανδίας, 26-27 Οκτωβρίου 2015.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, αρχικά, ο κάθε εταίρος παρουσίασε τον οργανισμό του και τις δραστηριότητές του. Στην συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποίησε ο κάθε εταίρος στην χώρα του σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και το επίπεδο ανάπτυξης του crowd funding.  Τέλος, ακολούθησε brainstorming σχετικά με την βέλτιστη μορφή που μπορεί να έχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και σχετικά με το περιεχόμενο και την δομή του εκπαιδευτικού υλικού.

Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν Σεμινάριο για Startups

Τα αποτελέσματα των ερευνών θα δημοσιοποιηθούν σε μία ενιαία αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε χώρας.

Το ΙΝΑΝΕΠ αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για το Crowd Funding

Related Posts