Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης της γλώσσας και του τρόπου επικοινωνίας για τη διδασκαλία των προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας υποστηρίζει και συμβάλλει στην προώθηση της εκμάθησης της τοπικής γλώσσας σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες ασύλου, έχοντας αναπτύξει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό μαζί με τους εταίρους του έργου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “LAND OF HOPE – Rebuilding the lives in the land of hope”.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να το παρακολουθήσει ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό εντελώς δωρεάν παρακάτω. Σκοπός του συγκεκριμένου υλικού είναι να προωθηθεί η ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία και ταυτόχρονα να καταπολεμηθεί ο αποκλεισμός τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://landofhopeproject.eu/

Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης της γλώσσας και του τρόπου επικοινωνίας για τη διδασκαλία των προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου

Related Posts