Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανάπτυξη καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων!

The Three Question Model – Το μοντέλο των τριών ερωτήσεων. Το έργο αυτό έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίαςτην οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτές ενηλίκων και μέσω πρακτικών μεθοδολογιών, ενεργειών coaching και mentoring να  βοηθήσουν νέους επιχειρηματίες και ιδιαίτερα άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων ώστε να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.

Η τελευταία διακρατική συνάντηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Λιθουανία, και συγκεκριμένα στην πόλη Κάουνας. Οι εταίροι του προγράμματος συζήτησαν για το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί και πως θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα στόχος.

Ανάπτυξη καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων!

Related Posts