Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Συμμετοχή του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στην 3η Οικογιορτή Λάρισας

Στις 12 και 13 Μαΐου 2018 έλαβε χώρα στο Αισθητικό Άλσος, η 3η Οικογιορτή Λάρισας η οποία διοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς καθώς και με συλλογικότητες και ομάδες καλλιεργητών που ασχολούνται με παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια της 3ης Οικογιορτής, στην οποία συμμετείχε και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας,  εκατοντάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την καλλιέργεια και την αγροτική παραγωγή, καθώς και με την άρρηκτη σχέση των δύο με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω επίσης της προβολής παραδοσιακών προϊόντων που ενισχύουν την τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Ακόμα, οι πιο μικροί επισκέπτες συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια, κατασκευές με φυσικά υλικά κ.α. προκειμένου να αναπτύξουν την περιβαλλοντική τους ευαισθησία και  να προάγουν την προστασία τoυ φυσικού περιβάλλοντος.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας έδωσε το παρόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, παρουσιάζοντας το έργο  «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης. Στο πλαίσιο του έργου, που στοχεύει στην ενδυνάμωση γυναικών μεταναστών και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση μέσω αγροτικών δραστηριοτήτων, έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που εξερευνεί ποικίλες θεματικές, όπως για παράδειγμα «Αγροτικές Δραστηριότητες στη Πόλη», «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα», «Διατροφικές συνήθειες» και έχουν υλοποιηθεί εργαστήρια με την ενεργή συμμετοχή μεταναστών γυναικών της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας.

Συμμετοχή του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στην 3η Οικογιορτή Λάρισας

Related Posts