Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

1η Διακρατική Συνάντηση για το Έργο EVA Skills

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου η πρώτη διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου EVA Skills: “Evaluating the soft skills of unemployed youth”.
Το έργο στοχεύει στην μεταφορά βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν στην αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, εκπαιδευτές και επαγγελματίες της ΕΕΚ πρόκειται να εκπαιδευθούν σε μεθοδολογίες και εργαλεία για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και αναμένεται να ενισχύσουν το ρόλο τους παρέχοντας εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην επικύρωση προηγούμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Κατά την διάρκεια της πρώτης διακρατικής συνάντησης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του έργου αλλά και των εταίρων που συμμετέχουν ενώ πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση αναφορικά με την διαχείριση και υλοποίηση του έργου, την κατανομή αρμοδιοτήτων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.

Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα της δράσης “Strategic Partnerships for vocational education and training”. Επικεφαλής του έργου είναι το Κέντρο Παραγωγικότητας της Κύπρου ενώ συμμετέχουν ως εταίροι οι εξής:

  • Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Ελλάδα
  • Folkuniversitetet, Σουηδία
  • Βusiness Foundation for Education, Βουλγαρία
  • Fundatia Professional, Ρουμανία
  • k.o.s GmbH, Γερμανία
Σχετικό Άρθρο:  Οι Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιχειρηματίες & Εργαζομένους

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου:

http://evaskills.eu/
Κατεβάστε την agenda


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

1η Διακρατική Συνάντηση για το Έργο EVA Skills

Related Posts