Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Υλοποίηση της Πιλοτικής Εφαρμογής Εργαλείων Αξιολόγησης Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ASKILLS»

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η Πιλοτική Εφαρμογή Εργαλείων Αξιολόγησης Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ASKILLS».

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Open Mellon Α.Ε. πραγματοποίησε με επιτυχία  την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των εργαλείων αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων, το οποίο απευθύνεται σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «ASKILLS – Assessment of social skills for better possibilities for employment» του προγράμματος Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation.

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης, που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων προκειμένου μέσω της εφαρμογής του να μπορούν να αξιολογήσουν τα προσόντα μη-τυπικής και άτυπης μάθησης των άνεργων, που έχουν αποκτηθεί μέσα από το εργασιακό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα εργαλεία, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο να αξιολογήσουν κοινωνικές δεξιότητες (απαραίτητες πλέον στην αγορά εργασίας πέραν των γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα γνωστικά – επιστημονικά αντικείμενα εξειδίκευσης) ανέργων ή/και εργαζομένων.

Σχετικό Άρθρο:  Αξιολόγησε τις ψηφιακές σου δεξιότητες και απόκτησε σχετικό πιστοποιητικό!

Φωτογραφίες:


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Υλοποίηση της Πιλοτικής Εφαρμογής Εργαλείων Αξιολόγησης Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ASKILLS»

Related Posts