Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝΑΝΕΠ παρουσιάζει βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για τη μαθητεία

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015 στο Αμφιθέατρο Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρουσίασε σε περίπου 25 επιχειρηματίες και φοιτητές στρατηγικές τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει κάθε επιχείρηση, προκειμένου να προβεί στην αποτελεσματική προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων που ενδιαφέρονται για τη μαθητεία.

Στην εκτενή παρουσίαση, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν και οι δύο πλευρές από την υιοθέτηση του θεσμού της μαθητείας, αλλά και στους παράγοντες που επηρεάζουν τη σωστή επιλογή μιας επιχείρησης.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι παράγοντες αυτοί και η μεθοδολογία προσέλκυσης των κατάλληλων υποψηφίων πρόκειται να αποτυπωθούν με τη μορφή εγχειριδίου που απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τους επεξηγεί βήμα-βήμα την προστιθέμενη αξία της μαθητείας, αλλά και την προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσουν προκειμένου να προσεγγίσουν τους κατάλληλους υποψήφιους. Το εγχειρίδιο αυτό θα μοιραστεί σε επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής και θα είναι και διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή από την Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Σχετικό Άρθρο:  Επενδύοντας στον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο

Ταυτόχρονα, το ΙΝΑΝΕΠ συνεχίζει τη συλλογή καλών πρακτικών από επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας για νέους.

Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ “Starting with apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση”, το οποίο υλοποιεί το Ινστιτούτο Aνάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού.

Φωτογραφίες:

 

Το ΙΝΑΝΕΠ παρουσιάζει βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για τη μαθητεία

Related Posts