Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. συμμετέχει στη Θερινή Ακαδημία Euracademy 2016

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας πιστό στο όραμα της προώθησης της επιχειρηματικότητας και υποστήριξης των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα συμμετάσχει στην 15η Θερινή Ακαδημία της Euracademy Association με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου».

Η συγκεκριμένη ακαδημία έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στις αγροτικές περιοχές, επικεντρώνοντας σε τρόπους που ενισχύουν την ίδρυση και την επιχειρηματική επιτυχία τους, καθώς επίσης και στην παρουσίαση κατευθύνσεων δράσης, μέσα από παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών επιλεγμένων από όλη την Ευρώπη.

Διοργανώνεται από το Euracademy Association σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, και το Ίδρυμα Xάινριχ Μπελ Ελλάδας και θα διεξαχθεί στο Μουζάκι Καρδίτσας, και στη γύρω περιοχή, από τις 16 έως τις 23 Ιουλίου 2016. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας έχοντας πολύχρονη εμπειρία από τον χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα παρουσιάσει εργαλεία και μεθοδολογίες σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση στον χώρο.

Το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. συμμετέχει στη Θερινή Ακαδημία Euracademy 2016

Related Posts