Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το έργο RESTART στη Βιομηχανία 4ης γενιάς

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν έρθει πολλές αλλαγές στον τρόπο που άνθρωποι ζουν, επικοινωνούν και λειτουργούν. Πολλές από αυτές δεν τις γνωρίζουμε μέχρι να τις εντάξουμε στη ζωή μας, ενώ άλλες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας χωρίς να το ξέρουμε. Για παράδειγμα, ο όρος Βιομηχανία 4ης γενιάς μας κάνει να σκεφτόμαστε πιθανότατα κάτι αρκετά μακρινό που βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. Κι όμως! H Βιομηχανία 4ης γενιάς (Industry 4.0) είναι ήδη σε ισχύ κι έχει ξεκινήσει να υπάρχει παντού γύρω μας. Αναφέρεται, με απλά λόγια, στη γενική αυτοματοποίηση των λειτουργιών σήμερα και στον τρόπο κατά των οποίον οι υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας έξυπνα συστήματα. Φυσικά, υπάρχουν πολλές κινήσεις και διαδικασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να φτάσουμε εξ’ ολοκλήρου στη Βιομηχανία 4ης γενιάς, αλλά είναι κάτι που ξεδιπλώνεται ήδη, με τις πιο τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες να ηγούνται ήδη σχετικών πρωτοβουλιών.

Έτσι, όπως συμβαίνει με οτιδήποτε καινούργιο και καινοτόμο, πρέπει να υπάρχει και πρόσφορο έδαφος για να δεχτεί αυτές τις αλλαγές και να τις αφομοιώσει στις ήδη υπάρχουσες καταστάσεις. Και φυσικά αυτό συνδέεται αυτόματα με το ανθρώπινο δυναμικό και στις γνώσεις του οι οποίες πρέπει συνεχώς να ενημερώνονται. Έτσι, το έργο «RESTART: Digital Training Toolbox to FosteR EU‘S IndusTry 4.0 RevoluTion» στοχεύει ακριβώς στη διασφάλιση συστημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της Βιομηχανίας 4ης γενιάς, έτσι ώστε να δημιουργήσει συνθήκες που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που κρίνονται απαραίτητες για εργασία σ’ αυτόν τον τομέα.

Σχετικό Άρθρο:  Beemeety: Οργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων

Στο πλαίσιο του έργου, τo Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ιν. Αν. Επ.) βρέθηκε στις 14 και 15 Νοεμβρίου στην Μπουγκίμπα της Μάλτας, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις προς την πραγματοποίηση των στόχων του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι του έργου, οι οποίο πέραν του Ιν. Αν. Επ. προέρχονται από την Ισπανία (Τενερίφη και Χώρα των Βάσκων), την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Σκωτία και τη Μάλτα, θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα έχει σκοπό την παροχή εκ νέου δεξιοτήτων και γνώσεων σε managers, επιχειρηματίες και γενικά υπαλλήλους του βιομηχανικού κόσμου που θα είναι σε ευθυγράμμιση με τις νέες εξελίξεις στον τομές τηλεπικοινωνίων και ψηφιακών τεχνολογιών και θα αξιοποιούν την πιστοποίηση ECVET.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στο Μπιλμπάο της Πορτογαλίας τον Μάρτιο 2018.

Το έργο RESTART στη Βιομηχανία 4ης γενιάς

Related Posts