Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το 1ο παγκοσμίως εκπαιδευτικό υλικό για επιχειρηματικότητα στους dental hygienists

Στον European Dental Hygienist Federation το Ιστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρουσίασε το εκπαιδεύτικό υλικό που δημιουργησε για dental hygienist.

Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ με τίτλο “European Training Platform for Continuing Professional Development of Dental Hygienists”, με στόχο τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών στοματικής υγιεινής.

Αποτελεί το 1ο υλικό παγκοσμίως που έχει αναπτυχθεί για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο και αφορά περισσότερους από 50.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται ο κλάδος και μπορούν να τεθούν οι βάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα.

Έχοντας τη δυνατότητα να προσαρμόσει το πεδίο της επιχειρηματικότητας σε διαφορετικούς κλάδους το Ινστιτούτο δημιούργησε αυτό το μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό υλικό σε πλατφόρμα ηλεκτρνονικής μάθησης. Η πιλοτική εφαρμογή έγινε στο Πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας και το Karolinska Institiute στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να το παρακολουθήσει ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό εντελώς δωρεάν παρακάτω:

Το 1ο παγκοσμίως εκπαιδευτικό υλικό για επιχειρηματικότητα στους dental hygienists

Related Posts