Ποιοί Είμαστε

Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης

Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης

Διαθέτει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι ο πρόεδρος του ΙΝΑΝΕΠ. Έχει συμμετάσχει σαν μέλος πολλών ερευνητικών ομάδων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Adapt, Adapt II, Leonardo da Vinci, EQUAL), όσο ταυτόχρονα συμμετείχε σαν μέλος της ομάδας αξιολόγησης στα προγράμματα Cordis και e-Ten. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συμμετέχει επίσης στις ομάδες για τη σύνθεση του εκπαιδευτικού υλικού για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια στην υλοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα, τις μειονεκτούσες ομάδες της κοινωνίας η ισότητα των φύλων και την απασχόληση.

Ιωάννα Λεονταράκη

Ιωάννα Λεονταράκη

Είναι εξωτερικός συνεργάτης του ΙΝΑΝΕΠ και κάτοχος MBA διπλής συγκέντρωσης στο Marketing και Banking & Finance, καθώς και ενός BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνών Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία των ευρωπαϊκών προτάσεων και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων (διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές πτυχές), όπως η Νεολαία σε Δράση, τα σχέδια του Leonardo Da Vinci και σχεδίων Grundtvig. Η επαγγελματική της εμπειρία ήταν κατ’εξοχήν στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, και έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά συνέδρια και ερευνητικές ομάδες.

Γεωργία Χριστοδουλοπούλου

Γεωργία Χριστοδουλοπούλου

Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλίας. Εργάζεται στον τομέα αυτό και έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση παρόμοιων προτάσεων και την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε δράση, Leonardo Da Vinci, Grundtvig κλπ., Και έχει επίσης διεξάγει έρευνες και μελέτες για μια ποικιλία από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Τέλος, η κα Χριστοδουλοπούλου ήταν επίσης υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης.

Δημήτρης Σιακαβέλης

Δημήτρης Σιακαβέλης

Κατέχει πτυχίο Πληροφορικής από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλίας. Έχει εμπειρία σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων όπως οι SQL, PHP, HTML, JavaScript. Έχει επίσης εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την συντήρηση δικτυακών τόπων, ενώ έχει εργαστεί σε πολλά έργα της ΕΕ κατά τα τελευταία έτη, υλοποιώντας δράσεις που σχετίζονται με το τεχνικό και το πληροφοριακό κομμάτι των έργων.

Θοδωρής Αλεξάνδρου

Θοδωρής Αλεξάνδρου

Είναι κάτοχος MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση τη Διοικητική Συμβουλευτική. Εργάζεται ως οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων και συμμετέχει στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Διαθέτει επίσης εμπειρία στη συμβουλευτική ανέργων και μικρών επιχειρήσεων.

Κωνσταντίνος Γρηγορίου

Είναι κάτοχος MSc ΜΒΑ κατεύθυνσης Τραπεζική Χρηματοοικονομική του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και πτυχιούχος Λογιστικής. Εργάζεται ως οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων συμμετέχοντας στην οικονομική διαχείριση, τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και σύνταξη των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Διαθέτει επίσης εμπειρία στη συμβουλευτική σε θέματα χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις και άτομα που κάνουν τα πρώτα βήματα επαγγελματικής τους καριέρας.

Παναγιώτης Κουτούδης

Παναγιώτης Κουτούδης

Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Οικονομική Επιστήμη και βασικού τίτλου σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στην απασχόληση.

 

Ποιοί Είμαστε