Ενημερωτικά Δελτία

Το ενημερωτικό δελτίο ΕΠΙΧΕΙΡΩ δημοσιεύεται από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ και αποτελεί εθελοντική προσπάθεια των μελών του. Οι παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου είναι ήδη πάρα πολλοί και ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς, η θεματολογία του ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνει θέματα επιχειρηματικότητας, προβολή του έργου μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, θέματα επικαιρότητας και άλλα.

Μέσω του ενημερωτικού δίνεται η δυνατότητα

  • σε φορείς να παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις τους
  • σε οποιανδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στην εθελοντική ομάδα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail newsletter@entre.gr ή εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών.