Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Σχέδια κινητικότητας για την δημιουργία κινήτρων των Ρομά για ένταξη τους στην απασχόληση και την εκπαίδευση

Οι Ρομά με 10 έως 12 εκατομμύρια μέλη, είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρώπη. Ένας σημαντικός λόγος για τις μόνιμες διακρίσεις τους είναι το χαμηλό μορφωτικό τους επίπεδο. Λόγω αυτού, τα μειονεκτήματα είναι ιδιαίτερα εμφανή στον τομέα της εκπαίδευσης. Φυσικά, πέρα του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, οι διακρίσεις, οι προκαταλήψεις, η αντιμετώπιση τους από την κοινωνία καθώς και η έλλειψη κινήτρων, η αυτοεπιλεγμένη απομόνωση και η έλλειψη αυτογνωσίας αποτελούν όλα παράγοντες για την περιορισμένη πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και την απασχόληση.

Με την πραγματοποίηση της 4ης διακριτικής συνάντησης στην πόλη Μπουζάου της Ρουμανίας, οι εταίροι του έργου Erasmus+, “ROMINKO Competence Balance – an innovative instrument for recording, assessing and acknowledging informally and non-formally acquired competences of Roma for the promotion of their professional orientation, career planning and employability”, αξιολόγησαν τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή, αναγνώριση των τυπικών και άτυπων ικανοτήτων ώστε μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και ο οργανισμός Οικοκοινωνία ως εταίροι από την Ελλάδα χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά σχεδόν όλα τα εργαλεία.

Σχετικό Άρθρο:  Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στους νέους

Οι εξελίξεις του έργου θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Σχέδια κινητικότητας για την δημιουργία κινήτρων των Ρομά για ένταξη τους στην απασχόληση και την εκπαίδευση

Related Posts