Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού εκπαιδεύονται σε εργαλεία αξιολόγησης των ικανοτήτων & δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “ROMINKO Competence Balance – an innovative instrument for recording, assessing and acknowledging informally and non-formally acquired competences of Roma for the promotion of their professional orientation, career planning and employability”, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τον συντονιστή και τους εταίρους του έργου, σχεδιάζει την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς τους ενδιαφερόμενους από τους επαγγελματίες του κλάδου.

Τα επιλεγμένα εργαλεία αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν σε θεματικό σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση επαγγελματιών του κλάδου στην χρήση εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και αξιολόγησης ικανοτήτων.  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στην πόλη Kiskunhalas της Ουγγαρίας από τις 09 έως 22 Οκτωβρίου 2016.

Στους επόμενους στόχους του έργου είναι η αξιολόγηση και η οριστικοποίηση των εξειδικευμένων εργαλείων μετά την πιλοτική τους εφαρμογή στο θεματικό σεμινάριο.

Ο σχεδιασμός των παραπάνω δράσεων ήταν και το βασικό αντικείμενο της 3ης Διακρατικής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία από τις 26 έως 29 Σεπτεμβρίου 2016.

Σχετικό Άρθρο:  3η Διακρατική Συνάντηση για το έργο CHIMERA

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι του έργου πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο εκπαιδευτικό κέντρο Competence Balance που δραστηριοποιείται στη Γαλλία.

Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού εκπαιδεύονται σε εργαλεία αξιολόγησης των ικανοτήτων & δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ

Related Posts