Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Συγκριτική αξιολόγηση στον κλάδο του επαγγελματικού προσανατολισμού

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρουσιάζει την μελέτη και αναφορά συγκριτικής αξιολόγησης αναφορικά με τις παραμέτρους που πλαισιώνουν  το επάγγελμα της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία και η Ιταλία. Η αναφορά αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “PROMETHEUS”.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ “PROMETHEUS – Promoting Management and Entrepreneurial Thinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU societies”, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος, ανάπτυξε και δημοσιεύει αναλυτική μελέτη και αναφορά συγκριτικής αξιολόγησης των παραμέτρων που πλαισιώνουν το επάγγελμα της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία και η Ιταλία.

Για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και την σύνταξη της αναφοράς πραγματοποιήθηκαν από τον κάθε εταίρο εκτεταμένη έρευνα γραφείου καθώς και συνεντεύξεις με επαγγελματίες του κλάδου της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αναλυτικότερα, στην αναφορά περιγράφονται τα εξής:

  • Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για το επάγγελμα της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Το επίπεδο αναγνώρισης του επαγγέλματος και των απαραίτητων δεξιοτήτων στις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
  • Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου
  • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και οι ομάδες – στόχος
  • Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της κάθε χώρας για το επάγγελμα
Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν σεμινάριο: Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και αξιολόγησης ικανοτήτων

Τα συμπεράσματα αυτής της αναφοράς θα αποτελέσουν την «πυξίδα» για την ανάπτυξη των τελικών παραδοτέων του προγράμματος.

Μπορείτε να δείτε την μελέτη εδώ.

Συγκριτική αξιολόγηση στον κλάδο του επαγγελματικού προσανατολισμού

Related Posts