Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Student kit – Εκπαίδευση και κατάρτιση για την ισότητα των φύλων

Σετ εργαλείου μαθητών ειδικά διαμορφωμένο για εκπαίδευση και καθοδήγηση για την εξασφάλιση της ισότητας των φύλων.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων, δημιουργώντας ένα σετ εργαλείων για μαθητές.

Σε αυτή τη φάση του έργου έχουμε αναπτύξει το σετ εργαλείων μαθητών.  Αυτά τα εργαλεία δεν προορίζονται να είναι ένα σύνολο κανόνων, αλλά βοηθάνε τους μαθητές να λάβουν αποτελεσματική δράση και γρήγορη πρόοδο μέσω της μάθησης από εμπειρίες άλλων.

Μέσα σε αυτό το σετ περιλαμβάνονται εκπαίδευση, καθοδήγηση, αλλά και ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές. Αυτές οι δραστηριότητες θα βοηθήσουν τους μαθητές να αποφύγουν τη διάκριση, να εξασφαλίσουν την ισότητα των φύλων και να αξιοποιήσουν τα οφέλη της επιχειρηματικότητας για την μελλοντική τους καριέρα. Επιπλέον πρακτικές συμβουλές και συνδέσεις με χρήσιμες πηγές θα βοηθήσουν τους μαθητές να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν μια καλή πρακτική.
Το σετ περιγράφει χρήσιμες αρχές για προσέγγιση που ανταποκρίνεται στο φύλο και  στην επιχειρηματικότητα για να καθοδηγήσει όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης. Επίσης, παρέχει απαντήσεις σε ορισμένες από τις πιο κοινές εσφαλμένες αντιλήψεις και επιχειρήματα κατά της εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στο φύλο.Τέλος, δίνει συγκεκριμένες στρατηγικές και ενέργειες για να θέσει σε εφαρμογή την ισότητα φύλων σε κύριους τομείς της εκπαίδευσης.

Μπορείτε να ενημερώνεστε εκτενέστερα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου στους παρακάτω συνδέσμους:

Περιγραφή έργου: http://ied.eu/what-we-do/projects/gender-equality/
Ιστοσελίδα: www.geea-project.eu

Student kit – Εκπαίδευση και κατάρτιση για την ισότητα των φύλων

Related Posts