Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

«Ιστορίες Επιτυχίας» για την προώθηση της χρήσης των δεξιοτήτων μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας για τους νέους

Σκοπός του  παραδοτέου ήταν η συλλογή ενός συνόλου καλών πρακτικών και μελετών σχετικά με τη χρήση των δεξιοτήτων μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η εκπόνηση ενός οδηγού, ο οποίοw θα περιλάμβανε περιπτωσιολογικές μελέτες και ορθές πρακτικές σε όλες τις χώρες των εταίρων.

Κάθε χώρα εταίρος έχει συντάξει 4 εθνικές καλές πρακτικές που προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων ως βασικό παράγοντα για την εξεύρεση και τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας. Αυτός ο οδηγός αναφέρει διάφορες πρωτοβουλίες που υπάρχουν προκειμένου να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλες χώρες.

Πέρα από τον οδηγό, δημιουργήθηκε και ένα βίντεο, όπου  επιτυχημένοι επιχειρηματίες μιλούν για το πώς επιτυγχάνουν τους στόχους τους και πώς επηρεάζουν αυτές οι δεξιότητες την καριέρα τους.

Ο απώτερος στόχος του είναι να παρακινήσει τους νέους και να τους ενημερώσει για τη σημασία αυτών των δεξιοτήτων προκειμένου να αυξήσουν το επίπεδο απασχολησιμότητας τους.

Έτσι, δημιουργήθηκε μια έκθεση των αποτελεσμάτων της διακρατικής αυτής μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του έργου , τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά.

Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν σεμινάριο για νέους άνεργους απο το ΙΝΑΝΕΠ

Μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://worthproject.org

«Ιστορίες Επιτυχίας» για την προώθηση της χρήσης των δεξιοτήτων μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας για τους νέους

Related Posts