Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Σεμινάριο Διασύνδεσης στα πλαίσια του έργου URBAGRI4WOMEN

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, αρωγός της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων από ευπαθείς, κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων μεταναστών και προσφύγων, συμμετέχει στο έργο «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Βασικός σκοπός του έργου είναι οι γυναίκες μετανάστες που καταφθάνουν σε διάφορες κοινότητες της Ευρώπης να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους και τις δράσεις, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων διοργανώνει Σεμινάριο Διασύνδεσης στις 14 Νοεμβρίου 2017 με θέμα «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»  προκειμένου να γνωστοποιηθούν τόσο το έργο όσο και οι στόχοι του στην πόλη της Λάρισας. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν συνεργάτες του Ινστιτούτου από την Τουρκία, τη Λετονία, την Τσεχία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Αλβανία, ενώ ακόμα θα παρευρεθούν αντιπρόσωποι του Δήμου καθώς και τοπικών οργανισμών προκειμένου να γίνει ανταλλαγή και συζήτηση για την καλές πρακτικές που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές χώρες γενικότερα, και στη Λάρισα ειδικότερα, σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία ενσωμάτωσης.

Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν Σεμινάριο για Startups

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2017, στις 10:00 πμ στον Μύλο του Παππά, στην αγγλική γλώσσα και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σεμινάριο Διασύνδεσης στα πλαίσια του έργου URBAGRI4WOMEN

Related Posts