Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Roundtable για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα – Δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης

Στα πλαίσια του προγράμματος «YounGo: Encouragin Social Entrepreneurship Among European Youth», διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, ημερίδα συνάντησης σχετικά με το θέμα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας – δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν δράσεις και στρατηγικές, όπως και βέλτιστες πρακτικές εφάμιλλες με την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα για το πώς η κοινωνική Οικονομία μπορεί να αποτελέσει μέσο ένταξης των ευπαθών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες, στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.

Επιπροσθέτως, έγινε η παρουσίαση των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς και ο αντίστοιχος σχεδιασμός δράσεων και στρατηγικών, σχετικά με την εκπαίδευση των νέων γύρω  από την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα. Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, Κοινωνικών Μη-Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Σ.Θ.Ε.Β., ως συμμετέχων κοινό, συμμετείχε στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Τέλος, ακολούθησε εκδήλωση απονομής βεβαιώσεων συμμετοχής και γεύμα προς τους συμμετέχοντες.

Roundtable για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα – Δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης

Related Posts