Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Προωθώντας την συνεργασία μικρών γαλακτοκομικών περιοχών της Θεσσαλίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει τις δράσεις του προγράμματος LACTIMED το όποιο έχει ως στόχο την εκπόνηση και την εφαρμογή ενός σχεδίου προώθησης των μεσογειακών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στόχος του έργου που εφαρμόζεται για την Ελλάδα στην περιοχή της Θεσσαλίας είναι η προώθηση συνεργασιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, η οργάνωση δραστηριοτήτων και ο σχεδιασμός επενδύσεων ώστε να στηριχθούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα µε θεσσαλικά χαρακτηριστικά και να δρομολογηθεί η έμπρακτη προώθηση τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ενημερωτικό βίντεο σχετικά με την πορεία του έργου και τις δράσεις του.

 

Προωθώντας την συνεργασία μικρών γαλακτοκομικών περιοχών της Θεσσαλίας

Related Posts