ΘΕΜΙΔΑ: Δίκτυο προώθησης ισότητας

8emida_logo

   Ιστοσελίδα έργου: http://www.entre.gr/themida/

   Έντυπο έργου

Το πρόγραμμα ΘΕΜΙΔΑ «Δίκτυο προώθησης ισότητας μέσα από την ενδυνάμωση και στήριξη της γυναικείας απασχόλησης» έχει διάρκεια 10 μήνες και στοχεύει στον εντοπισμό και την υπέρβαση των διακρίσεων που παρατηρούνται στο Δήμο Καλλιθέας Ρόδου και βασίζονται στο Φύλο. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη στάσεων και πρακτικών που θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και στήριξη των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και της Ένωσης γυναικών της περιοχής. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων για την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης και ενίσχυση του εθελοντισμού σε θέματα τοπικής ανάπτυξης.

Το έργο στοχεύει:

 • στον εντοπισμό και την υπέρβαση των διακρίσεων που παρατηρούνται στο Δήμο Καλλιθέας Ρόδου και βασίζονται στο Φύλο
 • στην ανάπτυξη στάσεων και πρακτικών που θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • στην ενίσχυση του εθελοντισμού σε θέματα τοπικής ανάπτυξης
 • στη στήριξη των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και της Ένωσης γυναικών της περιοχής
 • στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων για την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης

Δραστηριότητες

 • Στήριξη ενημέρωσης
 • Προώθηση της Απασχόλησης
 • Διοργάνωση κύκλων ενημερωτικών συναντήσεων
 • Προσέγγιση ενημέρωση – Υποστήριξη εθελοντών
 • Διάδοση

Ωφελούμενες ομάδες

 • Γυναίκες άνεργες που απειλούνται με αποκλεισμό
 • Γυναίκες εργαζόμενες που θέλουν να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους κατάσταση
 • Γυναίκες εν δυνάμει ή υφιστάμενες επιχειρηματίες
 • Η ευρύτερη τοπική κοινωνία

Περιοχή εφαρμογής

 • Δήμος Καλλιθέας Ρόδου

Συνεργαζόμενοι φορείς

 • Ένωσης Γυναικών Επιχειρηματιών Δήμου Καλλιθέας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
 • Δήμος Καλλιθέας Ρόδου

ΘΕΜΙΔΑ: Δίκτυο προώθησης ισότητας