Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝΑΝΕΠ προωθεί την πράσινη επιχειρηματικότητα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προωθεί και αναπτύσσει την πράσινη επιχειρηματικότητα, ως ευκαιρία για την αύξηση της απασχόλησης των νέων. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ με τίτλο “This is a Green’s World”., θα διοργανωθούν εξειδικευμένα σεμινάρια στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων σε θέματα και πτυχές της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Στο τέλος των σεμιναρίων, οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να δομήσουν τον επιχειρηματικό σχέδιο για την δική τους «πράσινη» επιχείρηση. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του έργου, όπου και θα διενεργηθεί online διαγωνισμός για την ανάδειξη των τριών καλύτερων.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα διοργανώσει το αντίστοιχο θεματικό σεμινάριο στην πόλη της Λάρισας.

Τα παραπάνω θέματα αλλά και μια σειρά από άλλα συντονιστικά και οργανωτικά θέματα ήταν το αντικείμενο της εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων του έργου, που πραγματοποιήθηκε στην Λειψία της Γερμανίας, 3-4 Νοεμβρίου 2015. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του κάθε εταίρου και των δραστηριοτήτων του και, στη συνέχεια, συζητήθηκαν επιμέρους θέματα του έργου, ο ρόλος του κάθε εταίρου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Σχετικό Άρθρο:  5 πράγματα που οι επιχειρηματίες δεν πρέπει ποτέ να ποστάρουν στα social media

Το αμέσως επόμενο διάστημα, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα προχωρήσει στην δημιουργία ιστοσελίδας του έργου, με στόχο την διάδοση των πληροφοριών που αφορούν τις επιμέρους δραστηριότητές του.

Το ΙΝΑΝΕΠ προωθεί την πράσινη επιχειρηματικότητα

Related Posts