Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πιθανά Σενάρια για την ένταξη του εκπαιδευτικού υλικού του StartUp Academy στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «StartUp-Academy: Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Υποστήριξης Περιβάλλοντος για πιθανούς νέους Startuppers>!», σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου από τις χώρες της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας, και της Κροατίας, ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησαν στις χώρες τους σχετικά με την εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας, δημιούργησαν πιθανά σενάρια για την ένταξη του Εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου. (Tο οποίο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο Project-Outputs ).

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας στις προαναφερόμενες χώρες και σε πιθανά σενάρια ένταξης της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας στην τυπική και στην μη τυπική εκπαίδευση, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο στον ακόλουθο σύνδεσμο. (Eγχειρίδιο)

Πιθανά Σενάρια για την ένταξη του εκπαιδευτικού υλικού του StartUp Academy στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση

Related Posts