Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Διαδικτυακό μάθημα με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και βάση το παιχνίδι

Το «Open Mind» είναι ένα Erasmus+ έργο, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της κοινωνική επιχειρηματικότητας στις γυναίκες και σε φοιτητές από μη επιχειρηματικές σπουδές, μέσω μίας καινοτόμας ανοιχτής διαδικτυακής σειράς μαθημάτων με βάση το παιχνίδι (gamified).

Παρά το θετικό αντίκτυπο που έχουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις γενικά στην οικονομία και στην κοινωνία, επί του παρόντος η πλειοψηφία των επιχειρηματικών μαθημάτων προσφέρονται σε επιχειρηματικές και οικονομικές σπουδές, οπότε στη πραγματικότητα οι πλειοψηφία των υπόλοιπων φοιτητών δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε επιχειρηματικά προγράμματα και μαθήματα.

Σύμφωνα την Eurostat και την GEM φαίνεται ότι τα δύο τρίτα των νέων και των γυναικών στην Ευρώπη πιστεύουν ότι δεν έχουν τη γνώση ή τις ικανότητες για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια για την δημιουργία επιχείρησης. Το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης 2020 τονίζει ότι η επένδυση στην επιχειρηματική εκπαίδευση είναι μία από τις πιο κερδοφόρες επενδύσεις που μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Είναι ανάγκη οι ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα να γίνουν επικρατούσα τάση, όχι μόνο για τους φοιτητές επιχειρηματικών σπουδών, αλλά και σε αυτούς στις φιλολογικές, στην τέχνη, στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Σχετικό Άρθρο:  Κώδικας Πρακτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 8 ενότητες με συνολική διάρκεια 75 ωρών (3 βαθμούς ECTS).

  1. Εισαγωγή στην κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα
  2. Διοίκηση επιχειρήσεων
  3. Νομικό πλαίσιο
  4. Επιχειρηματικός Καμβάς
  5. Μάρκετινγκ κοινωνικών επιχειρήσεων
  6. Εξασφαλίζοντας το απαιτούμενο κεφάλαιο
  7. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
  8. Πως να υλοποιήσετε έργα κοινωνικής οικονομίας

H διαδικτυακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας http://platform.open-mind-project.eu/en στα Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγάρικα, Πολωνικά και Ρουμάνικα.

Τα στοιχεία του παιχνιδιού (αποστολές, διάφορα επίπεδα, βραβεία, συνεργασία και διασκέδαση) δημιουργούν ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον μέσα από το οποίο οι μαθητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση.

Ήδη στην Ελλάδα έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα 185 άτομα, και πάνω από 100 έχουν λάβει το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης!

Διαδικτυακό μάθημα με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και βάση το παιχνίδι

Related Posts