Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Νέοι με λιγότερα προνόμια και νέοι πρόσφυγες διευρύνουν τους ορίζοντές τους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας μοιράζεται με τους νέους τις δεξιότητες που κατέχει πάνω σε κοινωνικά θέματα και τους καθοδηγεί να μεταδώσουν και εκείνοι τις γνώσεις τους σε τρίτους.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας δίνει την ευκαιρία σε δύο νέους να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Sharing is Caring”.  Στα πλαίσια του προγράμματος και κατά τη διάρκεια ενός έτους θα πραγματοποιηθούν τέσσερις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στο τελικό στάδιο του προγράμματος ώστε να μπορέσουν να μεταδώσουν τις γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει στο ευρύτερο κοινό.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι νέοι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, τις γνώσεις τους και θα μεταδώσουν το κοινωνικό μήνυμα που πρεσβεύει το πρόγραμμα “Sharing is Caring”.

Στην πόλη Novo Mesto της Σλοβενίας, στις 13 – 15 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Sharing is Caring”.

Σχετικό Άρθρο:  Σεμινάριο (Μ22): Κοινωνική ένταξη των προσφύγων γυναικών

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν σχετικά με την διαδικασία υλοποίησης του έργου, να διαμορφώσουν το πλαίσιο συνεργασίας τους καθώς και να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειες προς την υλοποίηση του προγράμματος.

Νέοι με λιγότερα προνόμια και νέοι πρόσφυγες διευρύνουν τους ορίζοντές τους

Related Posts