Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στην εκπαίδευση μέσα από την Τεχνολογία

Ο 21 αιώνας έφερε νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Η σημερινή νεολαία μεγαλώνει με τη νέα τεχνολογία δίπλα της. Μοιράζεται βίντεο, κοινωνικοποιείται από το διαδίκτυο και αναπτύσσει ενδιαφέρον όταν και το μάθημα μέσα στη τάξη χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα. Οι σημερινές ανάγκες για μόρφωση για την επαγγελματική αποκατάσταση του μέλλοντος απαιτεί εναλλακτική προσέγγιση στο εκπαιδευτικό σύστημα που δεν έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία  χρόνια. Ευτυχώς όμως παρ όλη την κρίση πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα επενδύουν στη δυναμικότητα του διαδικτύου  και επενδύουν στην διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού τους. Στις επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται τρεις σταθερές δυνάμεις οι οποίες τις οδηγούν στην καινοτομία. Ταλέντο, επενδυτικό κεφάλαιο, και υποδομή. Όταν αυτά τα τρία στοιχεία είναι μαζί λειτουργούν πάντα καταλυτικά για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Μια επένδυση στη τάξη του μέλλοντος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερα εκπαιδευμένους νέους και νέες με προοπτικές για εργασία σε δυναμικά και διαφορετικά περιβάλλοντα του 21ου αιώνα. Η SMARTIPS παρέχει εκτός από τον τεχνολογικό εξοπλισμό SMARTBOARD , την εκπαίδευση στη χρήση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές για όλους τους καθηγητές. Οι καθηγητές έχουν πρόσβαση σε ειδικό φόρουμ με συμβουλές ενώ μπορούν να μοιράζονται τις απορίες τους με άλλους συναδέλφους τους.

Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν Online Σεμινάριο για το Ίντερνετ της Ενέργειας (ΙοΕ-EQ)

Λίγα λόγια την εταιρία

Από το 2008 η SMARTIPS έχει εγκαταστήσει διαδραστικούς πίνακες και έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες καθηγητές σε όλη την κεντρική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Θεσσαλία.  Η SMARTIPS έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία (πρόταση 78) κερδίζοντας σε αρκετούς τοπικούς διαγωνισμούς και φέρνοντας εις πέρας το Δημόσιο έργο της με επιτυχία μέσα στα χρονικά πλαίσια με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Επιπλέον πλήθος από ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων γλωσσών  εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της SMARTIPS. Η SMARTIPS έχει επίσης βοηθήσει αρκετούς νέους και παλιούς ιδιώτες επαγγελματίες καθηγητές με τη χορήγηση τεχνογνωσίας  να δημιουργήσουν το δικό τους κέντρο εκπαίδευσης ή να εκσυγχρονίσουν το παλιό. Η SMARTIPS έχει βοηθήσει στην μετάφραση του λογισμικού ALGODOO, ένα λογισμικό δυναμικής φυσικής με μεγάλη δυνατότητα στη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής με διαδραστικούς πίνακες. Το 2015 η εταιρεία συνεργάστηκε με τα εκπαιδευτήρια Μ. ΡΑΠΤΟΥ και εγκατέστησε σύγχρονη καλωδίωση ίντερνετ σε όλο το σχολείο με δρομολογητές σε κάθε όροφο για γρήγορο ίντερνετ. Το 2017 η εταιρεία ήρθε σε συνεργασία με την αυτοκινητόδρομος ΑΙΓΑΙΟΥ για την εγκατάσταση ειδικής διαδραστικής οθόνης στο control room για τη διαχείριση κρίσης στη σήραγγα των Τεμπών και εκπαίδευσε τα στελέχη της εταιρείας στη χρήση της. Το 2018 ανέλαβε το εκσυγχρονισμό του δικτύου του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας. Το 2019 συνεργάστηκε με την Τράπεζα Πειραιώς για την εγκατάσταση διαδραστικών πλαισίων (σε διαδραστικές οθόνες) στα μουσεία που διαχειρίζεται.

smartips
smartips

 

Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στην εκπαίδευση μέσα από την Τεχνολογία

Related Posts