Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Νέα εταιρική σχέση του iED για τις δεξιότητες απασχόλησης των νέων

Μια νέα εταιρική σχέση δημιουργήθηκε ανάμεσα στο Ινστιτούτο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας (iED) και διάφορους άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς υψηλού κύρους για το “WORTHYouth Employment at the WORk Life THrough Long Term Employability Skills”. Το TurkonFed είναι η κυρίαρχη οργάνωση αυτής της εταιρικής σχέσης η οποία στοχεύει να καθορίσει τις μακροπρόθεσμες δεξιότητες απασχολησιμότητας  των νέων, να αποκαλύψει τις εκπαιδευτικές στρατηγικές και να δημιουργήσει μια μεθοδολογία κατάρτισης για τους νέους εκπαιδευτές. Το  iED έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη έργων και προγραμμάτων που ενισχύουν τις ικανότητες απασχολησιμότητας των νέων και θα αναπτύξει εκπαιδευτικό περιεχόμενο ειδικά για νέους ανθρώπους.

Νέα εταιρική σχέση του iED για τις δεξιότητες απασχόλησης των νέων

Related Posts