Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Νέα έκδοση με καλές πρακτικές σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα

Ένα σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής έναρξης είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή των γρήγορων ρυθμών των τεχνολογικών, οικονομικών, αγοραστικών και κοινωνικών αλλαγών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Δυστυχώς, δεν είναι πολλοί επιχειρηματίες που να συνειδητοποιούν τη δύναμη των επιχειρηματικών μοντέλων και δεν φαίνεται να δίνουν αρκετή προσοχή σε αυτό το στάδιο της δημιουργίας της εταιρείας.

Το Ευρωπαϊκό έργο «ProBM: Understanding and developing business models» στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των διάφορων τύπων οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων και την επιχειρηματικότητα, ώστε να αναπτύξει ένα δίκτυο για διακρατική συνεργασία.

Κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι μια έκδοση με καλές πρακτικές επιχειρηματικών μοντέλων, στον τομέα του σχεδιασμού και υλοποίησης. Η συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αναλύσεων περιπτώσεων μελέτης και των ερευνών που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου στις 5 χώρες που συμμετέχουν (Πολωνία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα και Τσεχία). Επίσης περιέχει μια τράπεζα λέξεων και ασκήσεων που αφορούν το σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων.

Σχετικό Άρθρο:  Εξέλιξη στα επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης και επιχειρηματικότητας

Η έκδοση είναι διαθέσιμη εντελώς δωρεάν στα Ελληνικά, αλλά και σε Αγγλικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Σλοβένικα και Τσέχικα.

Δείτε τις καλές πρακτικές επιχειρηματικών μοντέλων εδώ!

Νέα έκδοση με καλές πρακτικές σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα

Related Posts