ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ


Δοκιμασε το τωρα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ?


Είναι συχνό φαινόμενο τα άτομα να διαθέτουν κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες θεωρούνται, μάλιστα, απαραίτητες για ορισμένες θέσεις εργασίας και μπορεί να είναι πιο σημαντικές από τα τυπικά προσόντα. Από την άλλη πλευρά, πολλές φορές οι εργοδότες δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν αυτές τις άτυπες ικανότητες.

Επιπλέον, εκπαιδευτές και επαγγελματίες της κατάρτισης προκειμένου να αναπτύξουν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και να υλοποιήσουν το έργο τους, δυσκολεύονται από το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι, τις περισσότερες φορές, έχουν διαφορετικό επίπεδο κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.

Στα παραπάνω προβλήματα έρχεται να δώσει λύση η πλατφόρμα Entre Soft Skills. Στόχος της είναι να βοηθήσει τα άτομα και επιχειρήσεις που θέλουν να αξιολογήσουν τις κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες ατόμων με τρόπο εύκολο, δομημένο και προπάντων αξιόπιστο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Εκπαιδευτική πλατφόρμα

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό, μεθοδολογίες, εγχειρίδια χρήσης και πηγές πληροφόρησης σχετικά με την αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων.

Μη τυπική & άτυπη μάθηση

Αξιόπιστος τρόπος αναγνώρισης και επικύρωσης προηγούμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης στις κοινωνικές δεξιότητες.

Εύχρηστο

Ευκολία χρήσης του υλικού από τα
ενδιαφερόμενα μέλη.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ?


Το υλικό που περιέχεται στην πλατφόρμα Entre Soft Skills απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε:

Επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

Εργοδότες και άτομα που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό σε μια επιχείρηση

Στόχος της πλατφόρμας είναι να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο στην αξιολόγηση των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων ενός ατόμου.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ?


Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα πλήθος διαφορετικών εκπαιδευτικών μέσων και υλικών.
Συγκεκριμένα:

©2015 Με επιφυλαξη παντος δικαιωματος - ΙΝΑΝΕΠ