Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το πρόγραμμα Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF)

Το Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF) είναι μία σειρά προγραμμάτων ερευνητικών επιχορηγήσεων. Δημιουργήθηκε το 1995 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του προγράμματος ήταν να υποστηρίξει έρευνες στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Αρχική ονομασία του προγράμματος ήταν το Marie Curie Actions. Το 2014 μετονομάστηκε σε The Marie Sklodowska Curie Actions. Πλέον έχει στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση ερευνητών, παγκοσμίως και σε κάθε πιθανό ερευνητικό τομέα.

Χρειάζεστε εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Από το 2014 και μετά το πρόγραμμα χρηματοδοτείτε από το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη γνωστό και ως Horizon 2020. Το πρόγραμμα έγκειται στον πρώτο πυλώνα του προγράμματος με ονομασία ‘’Excellent Science’’

Η συγγραφή πρότασης είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας του να λάβει μέρος κάποιος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, όπως είναι πρακτικά για κάθε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ακολουθηθούν. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την διάρκεια της συγγραφής. Εάν θέλετε να γράψετε μια τέτοιου είδους πρόταση αλλά δεν έχετε την εμπειρία που χρειάζεται, τότε κάποια εκπαιδευτικά μαθήματα θα μπορούσαν σίγουρα να σας βοηθήσουν.

Σχετικό Άρθρο:  Erasmus+ “StartUp Academy” Hackathon Training στην Nagykanizsa της Ουγγαρίας

Τι μπορεί να σας προσφέρει ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Ένα εκπαιδευτικό μάθημα πάνω στο πώς να γράφεις μία πρόταση για το Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF) πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα. Από την ανάλυση των κριτηρίων καταλληλόλητας και την σωστή διαδικασία επιλογής κονσόρτσιουμ μέχρι και τον σωστό τρόπο μέτρησης του αντικτύπου που θα έχει η πρόταση.

Ένα καλό πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πλήρη ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης, της διαδικασίας υλοποίησης καθώς και του σκοπού μιας επιτυχημένης πρότασης Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF).

Ένα επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί σίγουρα να φέρει και ‘’επαγγελματικά’’ αποτελέσματα μετά την υποβολή μιας πρότασης. Τέτοιου τύπου ερευνητικά προγράμματα όπως το Marie Curie έχουν τρομερό αντίκτυπο στον Ευρωπαϊκό και  Παγκόσμιο χώρο, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και αυτό είναι που τα κάνει τόσο σημαντικά.

Είτε σαν αρχηγός, είτε σαν μέλος μιας ομάδας υλοποίησης ενός προγράμματος Marie Curie, θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό  για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Βρείτε το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σήμερα και μάθετε πώς να γράφετε μια πραγματικά επιτυχημένη πρόταση με τον πιο εύκολο τρόπο.

Το πρόγραμμα Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF)

Related Posts