Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κοινωνική Οικονομία, ως ένας τρόπος ένταξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Η κοινωνική οικονομία, η οποία εκφράζεται μέσα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις, αποτελεί μορφή αλληλέγγυας οικονομίας απευθυνόμενης στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Αυτή η μη ανταγωνιστική οικονομία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για το εισόδημα και την απασχόληση καθώς και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της δυσπραγίας και της φτώχιας.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου του Erasmus+ «Social Business for Inclusion» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε 10ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε ως στόχο την ανάπτυξη γνώσεων πάνω σε ζητήματα Κοινωνικής Οικονομίας και σε δυνατότητες χρήσης των μηχανισμών της για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης των μειονεκτουσών ομάδων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έλαβε χώρα στην πόλη Torun της Πολωνίας από τις  29 Ιουνίου έως και τις 08 Ιουλίου 2017. Οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν ήταν: η Κατερίνα Αρβανιτάκη, η Μαρία Σπανοπούλου, και ο   Νίκος Παπαχρήστος.

Συνολικά οι συμμετέχοντες από όλες τις χώρες ήταν 28 άτομα. Συγκεκριμένα, οι χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Μακεδονία και η χώρα υποδοχής, Πολωνία. Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν  την κατάσταση της Κοινωνική Οικονομίας στην χώρα τους και τις μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της. Επιπλέον, έγινε αναφορά για τα πολιτισμικά στοιχεία και την κουλτούρα της κάθε χώρας.

Σχετικό Άρθρο:  Σεμινάριο (Μ23): Κοινωνική ένταξη των προσφύγων γυναικών

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην κατανόηση της κοινωνική οικονομία από τους νέους, ως μέσω ένταξης των ευπαθών ομάδων. Τέλος, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν ομιλίες και να έρθουν σε επαφή με οργανώσεις της χώρας υποδοχής, οι οποίες αποτελούν κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρίζουν τέτοιες ομάδες.

Κοινωνική Οικονομία, ως ένας τρόπος ένταξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Related Posts