Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κοινωνική Eπιχειρηματικότητα και Mη Tυπική Mάθηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των πολιτών της Ε.Ε. γενικότερα. Η κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δεν στοχεύει μόνο στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και της ανεργίας (που έχει φτάσει στο 11%), αλλά και στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που συνδέονται με την παγκόσμια φτώχια, την κλιματική αλλαγή, την κατάχρηση ενέργειας και εξουσίας, τις ακατάλληλες υπηρεσίες υγείας και την παρωχημένη ή ελλιπή εκπαίδευση κτλ.

Το έργο «Society Profits», το οποίο αποτελεί συνεργασία τριών οργανισμών της κυπριακής CIP, του ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και της πορτογαλικής Madan Parque, βασίζεται στην στρατηγική 2020 της ΕΕ, που επιδιώκει να αντιμετωπίσει με ποικίλους τρόπους τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ με βάση την ανάπτυξη, μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να δημιουργήσει Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT), που θα βασίζονται σε προϊόντα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη, στην ενίσχυση δεξιοτήτων και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις.  Το έργο στοχεύει στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών ενισχύοντας πιθανούς πολλαπλασιαστές, όπως οργανισμούς νέων, με υλικό και κατάρτιση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμα και της διαδικτυακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας που θα σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου.

Σχετικό Άρθρο:  Πρότυπο πρόγραμμα για την εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε και συγκεντρώθηκε εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης και εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το υλικό αυτό διαχωρίζεται σε εργαλειοθήκη (Toolkit) και εργαλεία μη τυπικής μάθησης (Non formal tools) το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου.

Μάθετε περισσότερα για το έργο: http://www.societyprofits.eu/

Κοινωνική Eπιχειρηματικότητα και Mη Tυπική Mάθηση

Related Posts