Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ με τίτλο “ROMINKO Competence Balance”,το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων «εργαλείων» για την καταγραφή, την αξιολόγηση και την αναγνώριση των τυπικών και μη τυπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ.

Τα αποτελέσματα αυτών των «εργαλείων» θα οδηγήσουν στην προώθηση της απασχολησιμότητας και της ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από άτομα της ομάδας-στόχος.

Πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του έργου θα αναρτώνται ανά τακτά διαστήματα στην ιστοσελίδα μας.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ

Related Posts