Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κοινωνική ένταξη στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη γνώσης των πληθυσμών Ρομά μέσω χρήσης απλών όρων και εργαλείων

Η προσπάθεια ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας καθίσταται δυσκολότερη με τα χρόνια. Καθώς το επίπεδο ανεργίας αυξάνεται σημαντικά, αλλά και λόγω του χαμηλού τους εκπαιδευτικού επιπέδου, η εύρεση εργασίας στην χώρα που διαμένουν καθίσταται γι’ αυτούς πρόκληση.

Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξηθεί η δραστηριότητα των πληθυσμών Ρομά ώστε να μπορέσουν έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας αλλά και να ενταχθούν ανάλογα με τις δεξιότητες που έχει ο καθένας.

Έτσι, και μέσω του Erasmus+ προγράμματος «Rominko», οι εταίροι του έργου έχουν αναπτύξει χρήσιμα εργαλεία (COB tools), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί που ασχολούνται με τους πληθυσμούς Ρομά. Μέσω των εργαλείων αυτών γίνεται σε πρώτη φάση η καταγραφή των Ρομά που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό γίνεται διότι, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ποιοι είναι. Έπειτα, αξιολογείται το επίπεδο γνώσεων και η ψυχολογική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου ώστε να οδηγηθούν στο επάγγελμα που θα τους ταίριαζε. Τέλος, τους παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν το βιογραφικό τους (κατά αυτό το τρόπο έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τους υπολογιστές).

Σχετικό Άρθρο:  Δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο: Επιχειρηματικότητα και Ρομά

Στην τελευταία διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Kinskunhalas της Ουγγαρίας, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και η Οικοκοινωνία, όπως κι όλοι οι εταίροι του έργου, παρουσίασαν τα αποτελέσματα του διετούς προγράμματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι η διαδικασία προσπάθειας ένταξης των Ρομά  αποτελεί ακόμα μεγάλη πρόκληση, παρ’ όλη την επιτυχή εφαρμογή όλων των εργαλείων που είχαν αναπτυχθεί στην αρχή. Έτσι, έγιναν πολλές αλλαγές σε όρους διαπιστώθηκε πως ήταν δύσκολο να γίνουν κατανοητοί από την ομάδα στόχο. Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν το συμπέρασμα ότι όσο πιο απλός είναι ο λόγος και η επικοινωνία με άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται η μετάδοση της γνώσης.

Κοινωνική ένταξη στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη γνώσης των πληθυσμών Ρομά μέσω χρήσης απλών όρων και εργαλείων

Related Posts