Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Καταπολέμηση των διακρίσεων & προλήψεων έναντι στους ΡΟΜΑ

Στις 31η  Μαΐου και 1η Ιουνίου 2017, το πανεπιστήμιο Frorida στη πόλη Βαλένθια της Ισπανίας,  φιλοξένησε τη 5η διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου PAL (υπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος Rights, Equality and Citizenship Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ένα έργο που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της αρνητικής στάσης απέναντι στους Ρομά και την βελτίωση του επιπέδου της κοινωνικής τους ένταξης.

Οι δράσεις του έργου υλοποιούνται από αρμόδιους οργανισμούς σε 9 χώρες της ΕΕ (Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο).

Ένας από τους σκοπούς της συνεδρίασης ήταν ο απολογισμός των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στα πλαίσια του έργου. Εν συνεχεία, δόθηκαν κατευθυντήριες  γραμμές για τις επόμενες δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 9 χώρες με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των Ρομά.

Ανάμεσα στα επόμενα βήματα, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις απευθυνόμενες σε Ρομά, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Σχετικό Άρθρο:  Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων, διοργανώνει την Ημερίδα «Καταπολέμηση των διακρίσεων & προλήψεων έναντι στους ΡΟΜΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο.

 

Καταπολέμηση των διακρίσεων & προλήψεων έναντι στους ΡΟΜΑ

Related Posts