Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

iRemember: Διαδικτυακό Λεύκωμα με Σύστημα Πόντων

Η διαφορετικότητα του iRemember οφείλεται στη νέα εναλλακτική που προσφέρει στον τομέα της κοινωνικής δικτύωσης. Την εναλλακτική της ανταμοιβής του χρήστη, με μοναδικό προαπαιτούμενο την ενεργή συμμετοχή του και τη διαμοίραση των εμπειριών του στην κοινότητα του iRemember. Πλήρη λειτουργικότητα κοινωνικού δικτύου, online Λεύκωμα, free shop, point system, contests-interactive games.

Σε ποιούς απευθύνεστε και τι όφελος μπορούν να έχουν?

Διαδικτυακό Λεύκωμα και Σύστημα Πόντων.

Που βασίζεται η επιτυχία της ιδέας της επιχείρησης?

Είναι το πρώτο Ελληνικό Διαδικτυακό Λεύκωμα με σύστημα πόντων που επιβραβεύει τους χρήστες του.

Λίγα λόγια για εσάς…

Απευθυνόμαστε σε διαδικτυακούς χρήστες και το όφελος είναι η εξαργύρωση πόντων.

Που μπορεί κανείς να σας βρεί?

Website: www.iremember.gr

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

iRemember: Διαδικτυακό Λεύκωμα με Σύστημα Πόντων

Related Posts