Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Innoesys: Σχεδίαση, Κατασκευή και Εμπόριο καινοτόμων ηλεκτρονικών συστημάτων

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της είναι η προώθηση και υλοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων, όπως το selfpree, η διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με προϊόντα ανάπτυξης πρωτοτύπων devobox, η κατασκευή προϊόντων ηλεκτρονικών συστημάτων και η προώθησή τους στην αγορά, καθώς και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάπτυξη έργων καινοτομίας, όπως το J’arrive.

Σε ποιούς απευθύνεστε και τι όφελος μπορούν να έχουν?

Βασική υπηρεσία της εταιρείας είναι η Σχεδίαση, Κατασκευή και το Εμπόριο ηλεκτρονικών συστημάτων. Απευθυνόμαστε σε κάθε άνθρωπο που θέλει να πειραματιστεί στον κόσμο της τεχνολογίας και θέλει να αναπτύξει και να υλοποιήσει την καινοτομία του.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε ένα μεγάλο εύρος του καταναλωτικού κοινού, αλλά κυρίως σε ανθρώπους που θέλουν να υλοποιήσουν ή να πειραματιστούν σε νέα προϊόντα.

Που βασίζεται η επιτυχία της ιδέας της επιχείρησης?

Η εταιρεία Innoesys έχει σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών. Η διαφοροποίηση της είναι ότι δεν απευθύνεται στην αγορά με ένα μόνο προϊόν. Στόχος της είναι η υλοποίηση και η προώθηση κάθε πρωτοποριακής ιδέας.

Λίγα λόγια για εσάς…

Η εταιρεία Innoesys ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015. Οι βασικοί μέτοχοι και ιδρυτές της, έχοντας πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών, στον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια startup επιχείρηση που να δημιουργεί και να παράγει καινοτόμα προϊόντα.

Που μπορεί κανείς να σας βρεί?

Website: www.innoesys.com

Σχετικό Άρθρο:  Τελικό διεθνές σεμινάριο για το έργο CHIMERA

Facebook

Twitter

Youtube

Innoesys: Σχεδίαση, Κατασκευή και Εμπόριο καινοτόμων ηλεκτρονικών συστημάτων

Related Posts