Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων με σκοπό τη μείωση της ανεργίας

Ένας από τους πρωταρχικούς λόγους του αυξημένου ποσοστού ανεργίας στους νέων και της αποτυχίας τους να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των εργοδοτών από άτομα τα οποία μόλις έχουν αποφοιτήσει, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, είναι οι ανεπαρκείς δεξιότητες βασισμένες σε ΤΠΕ, όπως οι δεξιότητες ηλεκτρονικής ηγεσίας. Αυτό οδηγεί σε αδυναμία ικανοποίησης των αναγκών ειδικευμένων πτυχιούχων για απασχόλησης αλλά και γενικά νέου εργατικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα καινοτόμου παγκόσμιου ηγετικού φορέα «GILM – Global Innovative Leadership Module» πιστεύει ότι οι λύσεις για την τρέχουσα ανεργία των νέων βασίζονται:

  • στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση (προσωπική προσπάθεια για την αύξηση των ικανοτήτων) ή
  • την ανάπτυξη και κατάρτιση σχετικά με τις δυνατότητες που βασίζονται στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) μετά την αποφοίτησή τους.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην οικοδόμηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών νεολαίας που βασίζονται στη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας και δημιουργικότητας, και να τα μεταφέρει σε μια εφαρμόσιμη λύση κατά της ανεργίας των νέων, κλείνοντας το χάσμα μεταξύ των πιο προηγμένων και επιτυχημένων μελών της ΕΕ, και των χωρών που υστερούν.

Σχετικό Άρθρο:  Το ΙΝΑΝΕΠ αναπτύσσει εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για νέους ανέργους

Κατά την 4η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας στις 19 Μαΐου 2017, οι εταίροι του έργου από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία ανέλυσαν την παρούσα κατάσταση και σχεδίασαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, συζήτησαν για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης πάνω στην οποία εργάζονται οι Ιταλοί εταίροι και πρότειναν να χρησιμοποιηθούν open badges. Επίσης, αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες διάδοσης που είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν τα παραδοτέα του έργου να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό.

Επίσης, στις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση εντός του πανεπιστημίου BAU (Bahçeşehir) στην περιοχή του Beşiktaş. Οι Τούρκοι εταίροι δημιούργησαν μια άριστα οργανωμένη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πολλοί εξαιρετικοί ομιλητές και αναλύθηκαν η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την ανεργία και έδωσαν λύσεις βασισμένες στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. Τέλος, όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους οργανισμούς τους και, το σημαντικότερο, τα αποτελέσματα που ανέπτυξαν στο πλαίσιο του έργου.

Σχετικό Άρθρο:  Το ΙΝΑΝΕΠ δημιούργησε άλλη μια καινοτόμο υπηρεσία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις

Επίσημη ιστοσελίδα: http://eleaderstochange.com/

Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων με σκοπό τη μείωση της ανεργίας

Related Posts