Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Η Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό Τομέα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «Grow Green – KA2 Strategic Partnership for Youth» μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους από Κύπρο και Ισπανία, θα δημιουργήσουν 15 βίντεο συνολικά, διεξάγοντας συνέντευξη σε ενεργούς αγρότες στον χώρο της εργασίας τους.
Σκοπός των βίντεο μέσα από την συνέντευξη θα είναι:

  • να ενημερώσουν τους νέους τόσο για τις τάσεις της αγροτικής αγοράς, όσο και για το επιχειρηματικό περιβάλλον της γεωργίας
  • να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νέων προκειμένου να ενισχύσουν το προφίλ τους στον τομέα των αγροτικών προϊόντων
  • να αναδείξουν τις ορθές πρακτικές και ιδιαίτερα τις εκπαιδευτικές μεθόδους στον τομέα αυτόν, επιδιώκοντας έτσι να παρακινήσουν τους νέους να συμμετάσχουν στον αγροτικό τομέα
  • να βοηθήσουν τους νέους που ήδη συμμετέχουν στον τομέα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές
  • να ενισχύσουν την δημιουργία πιθανών εταιρικών σχέσεων και μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ των ήδη υφισταμένων αγροτών και των νεοεισερχομένων.

Τα βίντεο θα ολοκληρωθούν και θα προβληθούν από τον φορέα μας τους προσεχείς μήνες. Επιπλέον, αναμένεται να παρέχουν χρήσιμες πρακτικές και μεθόδους σε άτομα που σκέφτονται να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα ή εμπλέκονται ήδη σε αυτόν.

Η Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό Τομέα

Related Posts