Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα

Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι γνώρισε τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, παραμένει ένας σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, με τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων να αντιπροσωπεύουν το 1/3 των συνολικών εξαγωγών στην Ελλάδα. Η ελληνική γη προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία ελληνικών τροφίμων όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, τα προϊόντα αλευριού, το μέλι, τα σιτηρά και πολλά άλλα προϊόντα τα οποία ικανοποιούν όλες τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες απαιτήσεις με την κατάλληλη τυποποίηση και τον ποιοτικό έλεγχο. Οι Έλληνες αγρότες φέρεται να διαθέτουν υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση και να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία, αξιοποιώντας αυτήν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο θεωρείται αναγκαία η επαγγελματική εκπαίδευση τους, προκειμένου να αποκτήσουν εξειδικευμένες τεχνικές ικανότητες και να είναι σε θέση να αναβαθμίσουν την τεχνογνωσία τους και να προσαρμόζονται διαρκώς στις αλλαγές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Έχει αναδειχθεί η ανάγκη ειδικότερα των νέων αγροτών, για «στοχευμένη» εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέματα της αγροτικής παραγωγής, τα οποία ταυτόχρονα θα σχετίζονται με τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παραγωγών της εκάστοτε περιοχής. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των Ελλήνων αγροτών θα ενισχύσει το προφίλ τους, θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τους και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα τους. Γενικότερα οι αγρότες, και κυρίως οι νέοι, έχουν ανάγκη εξειδικευμένης κατάρτισης σχετικά με τις καλλιέργειες που επιλέγουν, καθώς και κατεύθυνσης για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, στην προστασία του περιβάλλοντος και να έχουν να κάνουν με την διαχείριση του εδάφους και των υδάτων.

Σχετικό Άρθρο:  Επαγγελματίες και Καθηγητές Στοματικής Υγιεινής στην πόλη της Λάρισας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρευρέθηκε στην πρώτη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Μαδρίτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Grow Green – KA2 Strategic Partnership for Youth» έχοντας την ευκαιρία να συζητήσει με τους εταίρους του έργου από την Κύπρο και την Ισπανία σχετικά με την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα των απασχολουμένων του αγροτικού τομέα. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και η δημιουργία μιας σειράς εκπαιδευτικών βίντεο τα οποία θα ενημερώνουν τους νέους σχετικά με τις τάσεις της αγροτικής αγοράς και το επιχειρηματικό περιβάλλον της γεωργίας, βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις ικανότητες τους προκειμένου να ενισχύσουν το αγροτικό και περιβαλλοντικό τους προφίλ. Παράλληλα το έργο επιδιώκει να αναδείξει καλές πρακτικές και ιδιαίτερα εκπαιδευτικές μεθόδους στον αγροτικό τομέα, ώστε να παρακινήσει τους νέους να συμμετάσχουν σ’ αυτόν, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη δυνητικών και μελλοντικών συνεργασιών μέσω των οποίων θα προκύψουν νέες πρωτοβουλίες μεταξύ έμπειρων γεωργών και νεοεισερχομένων. Ακόμη στόχος του έργου είναι οι νέοι αγρότες να γνωρίσουν πως μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές στον τομέα της γεωργίας.

Η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα

Related Posts