Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝΑΝΕΠ στηρίζει την γυναικεία επιχειρηματικότητα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό υλικό και αντίστοιχη ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ “Gender Equality and Entrepreneurship for All”.

Με στόχο τον σχεδιασμό των δράσεων, η ομάδα έργου του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Targu Mures της Ρουμανίας, 23-24 Οκτωβρίου 2015.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, αναλύθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Ειδικότερα, συζητήθηκε η δομή και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και η μορφή που μπορεί να έχει η εκπαιδευτική πλατφόρμα. Τέλος, σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα των εταίρων για την υλοποίηση του έργου.

Το ΙΝΑΝΕΠ στηρίζει την γυναικεία επιχειρηματικότητα

Related Posts