Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Γνώσεις ασφαλούς χρήσης των κοινωνικών δικτύων

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί σημείο αναφοράς, τόσο για τα οφέλη και τις διευκολύνσεις, όσο και σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να εμπεριέχει. Η ασφαλής και συνειδητοποιημένη γνώση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ο βασικότερος παράγοντας αποφυγής αρνητικών αποτελεσμάτων κατά την ενασχόληση με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Rende της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκε η 2η  διακρατική συνάντηση του έργου  ”Safe Social Media – Use Safe Of Social Media For Adults”, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Σκοπός του έργου και της συνάντησης αποτελεί την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με την ασφαλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ενήλικες.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν βάσει βιβλιογραφίας σχετιζόταν με τα προβλήματα και τους κινδύνους, που αφορούν την κοινωνική ομάδα των γυναικών ηλικίας 18-35 ετών στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στη συνέχεια προτάθηκαν λύσεις και τρόποι αντιμετώπισης τους. Επιπροσθέτως, προτάθηκαν εργαλεία, τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα, όπως εφαρμογές, ερωτηματολόγια, που αποτρέπουν και μειώνουν τη συχνότητα εμφάνισης φαινομένων βίας στο διαδίκτυο.

Σχετικό Άρθρο:  5 Βασικά Στοιχεία μιας Πετυχημένης Ιστοσελίδας – Η δική σας τα έχει;

Το ολοκληρωτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τους εταίρους του έργου, θα συμπεριληφθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα στην αγγλική γλώσσα όπως και υπόλοιπες γλώσσες των χωρών που είναι εταίροι στο έργο, δηλαδή στα Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά και Τούρκικα. Η επόμενη συνάντηση είναι προγραμματισμένη να λάβει μέρος τον Ιούλιο, στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Γνώσεις ασφαλούς χρήσης των κοινωνικών δικτύων

Related Posts