Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα σε Νέους – Εντοπισμός των δεξιοτήτων, εμποδίων και αναγκών των νέων για την εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «SPARKS – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας!» , διεξάγει πανευρωπαϊκή έρευνα για τον εντοπισμό των δεξιοτητων, εμποδίων και αναγκών των νέων για την εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι πραγματικά σημαντική και θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε και να εντοπίσουμε τα κενά στις δεξιότητες των νέων, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στις επιχειρηματικές τους προσπάθειες και τις ανάγκες εκπαίδευσης.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υπολογίζεται στα 10΄. Οι απαντήσεις σας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας και του έργου.

Έρευνα σε Νέους – Εντοπισμός των δεξιοτήτων, εμποδίων και αναγκών των νέων για την εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Related Posts