Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα για τους συνεργατικούς χώρους επιχειρηματικότητας «Co-working Spaces»

Την 1η μελέτη στην Ευρώπη υλοποιεί το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σχετικά με τους συνεργατικούς χώρους επιχειρηματικότητας (Co-working Spaces). Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη χαρτογράφηση του κλάδου και ιδιαίτερα για τη διερεύνηση των κοινωνικών επιπτώσεων των συνεργατικών χώρων, την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από τη δημιουργία συνεργατικών χώρων επιχειρηματικότητας και τους τρόπους δικτύωσης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Παράλληλα αναπτύσσονται συνεργασίες με άλλους φορείς στη Μεσόγειο προκειμένου να μεταφερθούν καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοσθούν και στη χώρα μας. Αυτή η προσπάθεια χρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα MED “COWORKMED – Social Innovation Research on Co-working Clusters” και σε συνεργασία με τους φορείς AVITEM (Γαλλία) που έχει αναλάβει το συντονισμό του έργου καθώς και τους παρακάτω οργανισμούς:

  • IRIS Research Institute s.r.l.
  • Croatian Independent Professionals Association
  • Barcelona Active SA SPM
  • Conseil Regional Provence Alpes Cote d’ Azur
  • Zadar County Development Agency
  • Group Union
  • Tuscany Region
  • Coworking Association of Catalonia – COWOCAT
  • Barcelona International Business Accelerator
Σχετικό Άρθρο:  Έρευνα για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη στους νέους

Εάν διαθέτετε ή συμμετέχετε σε κάποιο συνεργατικό χώρο επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας τηλ. 2410626943 ή στο Info@ied.eu

Έρευνα για τους συνεργατικούς χώρους επιχειρηματικότητας «Co-working Spaces»

Related Posts