Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα για την πολιτιστική πολυμoρφία

Η διαφορετικότητα είναι ένα από τα ποιό δυνατά σημεία της Ευρώπης. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι από τις ποιό διαδεδομένες μορφές διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα λόγω της καταγωγής ,της γλώσσας, του πολιτισμού ή του τρόπου ζωής τους. Η μετανάστευση είναι ένα από τα ποιό σηματικά ζητήματα  εντός της Ευρώπης και στον κόσμο. Είναι σημαντικό στις μέρες μας  να αποδεχόμαστε και να στηρίζουμε άτομα που προέρχονται από μειονεκτικές ομάδες ή έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Ο οργανισμός μας, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο “NEELI- Non-formal education and e-learning (Ένταξη στην ανεπίσημη εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση)” (573119-EPP- 1-2016-1- HU-EPPKA2- CBY-ACPALA).

Στο πλαίσιο αυτού του έργου προσπαθούμε να βρούμε καλές πρακτικές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου 10 λεπτά. Θα ήταν ευχαρίστηση μας εάν θα μπορόυσατε να συμπληρώστε το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε οργανισμούς που συνεργάζονται ή απασχολούν  νέαρα άτομα  που έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Έρευνα για την πολιτιστική πολυμoρφία

Related Posts