Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Erasmus+ project “Re-engage! Εναλλακτικά μονοπάτια για την παρακίνηση και την συμμετοχή των νέων στην εργασία”

Το έργο “Re-engage! Εναλλακτικά μονοπάτια για την παρακίνηση και την συμμετοχή των νέων στην εργασία” είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε μεταξύ 5 ινστιτούτων, από την Ισπανία (το 1. Fundación Coremsa και το 2. Association Prodiversa-Progress and Diversity), από την Ρουμανία (το 3. Association of Consultants and Experts in Social Economy και το 4. Association Maia) και από την Ελλάδα (το 5. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας IED). Το πρόγραμμα από την αρχή του και κατά την διάρκεια του, αντέδρασε στην ανάγκη για ενδυνάμωση των νέων μέσω της ενθάρρυνσης και της δημιουργίας κινήτρων για να ασχοληθούν ξανά με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Το έργο είχε θέσει σαν προτεραιότητα την εντατική εκπαίδευση και κατάρτιση με εστίαση στην προώθηση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μέσω των δραστηριοτήτων που πραγματοποιηθήκαν κατά την διάρκεια ζωής του, οι εταίροι του έργου κατάφεραν να παρέχουν εκπαίδευση τόσο σε εκπαιδευτές, αλλά και σε νέους (ειδικά σε άτομα που απέχουν από την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία).

Το έργο Re-engage εργάστηκε με τους νέους σε δύο επίπεδα: πρώτα, τους εξόπλισε με τα κίνητρα και τις δεξιότητες τις οποίες χρειάζονται για την αγορά εργασίας, και δεύτερον, για τους νέους οι οποίοι ήθελαν να εξερευνήσουν την αυτοαπασχόληση, τους υποστήριξε με όλους τους απαραίτητους τρόπους, προκειμένου να είναι ικανοί να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση ως μια εναλλακτική λύση στην αγορά εργασίας.

Σχετικό Άρθρο:  Κοινωνικές επιχειρήσεις: Ενισχύοντας την επιχειρηματική κουλτούρα

Όλη η δουλεία των εταίρων που έγινε κατά την διάρκεια του έργου, εμφανίζεται στην ιστοσελίδα που δημιούργησαν για αυτό. Μπορείτε να δείτε όλες τις δραστηριότητες εδώ: http://www.reengage-project.eu. Σε αυτήν την ιστοσελίδα, έχουν ανέβει όλα τα εκπαιδευτικά υλικά που δημιουργήθηκαν για τους νέους, τα οποία είναι:

  1. Μια σειρά μαθημάτων με τίτλο «Κάνε το καλύτερο για εσένα» – το οποίο βοηθάει στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και των κινήτρων των νέων για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, όπου μπορείτε να βρείτε από την μια πλευρά, εργαλεία, δεξιότητες και πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να γίνεις ένας επιχειρηματίας, και από την άλλη, προτάσεις για καθοδήγηση και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται ώστε να ενδυναμώσουν και να ενεργοποιήσουν τους νέους αποθαρρημένους μαθητευόμενους και εργαζόμενους
  2. Την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ENGAGEHUB, όπου μπορείτε να βρείτε βίντεο και διαδραστικό υλικό για προσωπική ανάπτυξη και για την επιχειρηματικότητα. Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να βρείτε την πλατφόρμα: http://trainingplatform.reengage-project.eu .
  3. Το Creative ME Toolbox, το οποίο παρέχει συμβουλές για το πως να ξεκλειδώσει κάποιος την δημιουργικότητα του!

Όλα αυτά τα υλικά είναι επίσης μεταφρασμένα και σε όλες τις γλώσσες από τους εταίρους (Ισπανικά, Ρουμανικά και Ελληνικά).

Προκειμένου να κατανεμηθούν καλύτερα τα καθήκοντα που είχαν να κάνουν, οι εταίροι παρακολούθησαν τέσσερις συναντήσεις οι οποίες έλαβαν μέρος στις χώρες των εταίρων (Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα) κατά την διάρκεια ζωής των έργων, όπου συζητούσαν την πρόοδο του έργου.

  • Η 1η συνάντηση τους έλαβε μέρος στην Μάλαγα της Ισπανίας τον Δεκέμβριο του 2016
  • Η 2η συνάντηση τους έλαβε μέρος στην Λάρισα, τον Ιούνιο του 2017
  • Η 3η συνάντηση έλαβε μέρος στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας τον Νοέμβριο του 2017
  • Και η τελευταία συνάντηση τους έλαβε μέρος στην Μάλαγα τον Σεπτέμβριο του 2018
Σχετικό Άρθρο:  11th WordPress Meetup Larissa

Επιπλέον, κάθε ένας από τους εταίρους οργάνωσε στην χώρα του μια εκδήλωση, όπου παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουν την μεταφορά των αποτελεσμάτων σε τρίτους αλλά και να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι ενημερώθηκαν για την στρατηγική, τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν στο Re-engage. Πέρα από αυτό, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και να λάβουν συμβουλές και υποστήριξη στο πως να ξεκλειδώσουν την δημιουργικότητα και στο πως να προετοιμάσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο!

Μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε και από την σελίδα μας στο Facebook, η οποία ανανεώνεται διαρκώς με πολλά ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με τους νέους!: Reengage! Youth back to work!

Erasmus+ project “Re-engage! Εναλλακτικά μονοπάτια για την παρακίνηση και την συμμετοχή των νέων στην εργασία”

Related Posts