Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επιτυχής υλοποίηση του εργαστηριου επιχειρηματικότητας για νέους επιχειρηματίες & startups

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το καινοτόμο εργαστήριο επιχειρηματικότητας για νέους επιχειρηματίες & startups με θέμα «Προώθηση και υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας»  στην Λάρισα, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017, 17:00 – 21:00 στους χώρους της Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε., Αλ. Παναγούλη 73.

Το εργαστήριο υλοποίηθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ και του έργου “YounGO – Encouraging Social Entrepreneurship Among European Youth” και απευθυνόταν σε νέους επιχειρηματίες ή/και νέους που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους (κοινωνική) επιχείρηση, ηλικίας 16 έως 29 ετών.

Το εργαστήριο είχε ως στόχο την προώθηση και υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων ή/και ατόμων που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική τους (κοινωνική) επιχείρηση και επιπλέον παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες το εκπαιδευτικό υλικό με βάση το παιχνίδι και την υλοποίηση δραστηριοτήτων – gamified training material.

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου επιχειρηματικότητας πραγματοποίηθηκε η βιωματική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτικών τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, με εισηγήτρια την κα. Αλβίζου Κατερίνα.

Επιτυχής υλοποίηση του εργαστηριου επιχειρηματικότητας για νέους επιχειρηματίες & startups

Related Posts