Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επιτυχής υλοποίηση εκδήλωσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η εκδήλωση για την ενημέρωση νέων και εκπαιδευτών σχετικά με ευκαιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου σε αγροτικές περιοχές. Η εκδήλωση βασίστηκε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “TransForm@- Game based learning course to boost digital transformation of rural commerce sector”, κατά το οποίο το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ενημέρωσε/παρουσίασε:

  • Το πρόγραμμα Transform@ (στόχος και δραστηριότητες)
  • Τις ευκαιρίες του αγροτικού τομέα στο ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Την πλατφόρμα Transform@ που θα χρησιμοποιηθεί για την διάθεση (α) του εκπαιδευτικού υλικού “Ηλεκτρονικό Εμπόριο στις αγροτικές περιοχές” και (β) του διαδραστικού Παιχνιδιού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις υποδομές “Ο Μύλος του Παππά ”στη Λάρισα.

Κατά την εκδήλωση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν/ενισχύσουν την γνώση τους σχετικά με το θέμα και να ανταλλάξουν γνώμες και ιδέες.

Επιτυχής υλοποίηση εκδήλωσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Related Posts