Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστών μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια ραγδαία αύξηση μεταναστευτικών κυμάτων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από Τρίτες Χώρες, και όχι μόνο, αιτούμενοι άσυλο από πολέμους και πολιτική και κοινωνική αβεβαιότητα και αστάθεια που πλήττουν τις χώρες τους και με σκοπό καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας. Έτσι, η ΕΕ αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να αιτούνται άσυλο κατά τη διάρκεια μόνο των δύο προηγούμενων χρόνων.

Οι γυναίκες φτάνουν κατά πληθυσμούς στις χώρες της ΕΕ έχοντας ανάγκη την παροχή υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, τόσο για τις ίδιες και όσο για τα παιδιά τους, αλλά και γενικότερες προσπάθειες ένταξης στις κοινωνίες υποδοχής. Πολλές φορές όμως, τα εμπόδια που παρουσιάζονται, που έχουν να κάνουν κυρίως με τη γλώσσα αλλά και τις κοινωνικές διακρίσεις, τις τοποθετεί στο περιθώριο με λίγες ευκαιρίες ένταξης.

Το έργο «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης έχει ως βασικό σκοπό του να ενσωματώσει αυτές τις γυναίκες στις κοινωνίες υποδοχής μέσω αγροτικών και γεωργικών πρακτικών.

Σχετικό Άρθρο:  Πώς το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. στηρίζει την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Στη 2η διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο της Γαλλίας από τις 12 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, εκτός από τους εταίρους από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Αγγλία, συμμετείχαν από την κάθε χώρα και εκπρόσωποι υπηρεσιών, ΜΚΟ και άλλων οργανισμών που θα προφέρουν πόρους, δομές και άλλα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου. Από την Ελλάδα, εκτός του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που αποτελεί εταίρος του έργου, συμμετείχαν ο ΟΑΕΔ, ο Δήμος Λαρισαίων και το ΙΕΚ Open Mellon, φορείς-κλειδιά για την επιτυχή πραγματοποίηση του έργου.

Όλοι οι εκπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν οργανισμούς και χώρους στην πόλη του Στρασβούργου, οι οποίοι ασχολούνται όχι μόνο με την υποδοχή των μεταναστριών βοηθώντας τες με διοικητικά και νομικά ζητήματα, αλλά και με τη δημιουργική απασχόλησή τους σε κήπους και ανοιχτούς χώρους. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διακρατικό σεμινάριο, όπου όλοι οι εκπρόσωποι παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και εν συνεχεία να αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές που υφίστανται για την επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών. Την τελευταία μέρα, στη συνάντηση των εταίρων, συζητήθηκαν τα στάδια του έργου, οι επόμενες κινήσεις και δράσεις ενώ ορίστηκε και η επόμενη συνάντηση για τον Φεβρουάριο του 2018 στην Κύπρο.

Επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστών μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων

Related Posts